KWI- Kulturwissenschaftliches Institut Essen

Mitarbeiter

Projekt Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012


Logo Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012

Gemeinsam die Zukunft gestalten: NRW und Polen im Dialog


Wissenschaftliche Veranstaltungsreihe zum Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012

Leitung: Prof. Dr. Claus Leggewie
Koordination: Annina Lottermann
Moderation/Leitung thematische Veranstaltungen: Dr. Katarina Bader, Ludwig-Maximilians-Universität München; Piotr Buras, Gazeta Wyborcza, Berlin/Warschau
TeilnehmerInnen: StudentInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen der Universitäten Bochum, Bonn, Düsseldorf, Köln, Münster, Warschau; SchülerInnen des II. Allgemeinbildenden Lyzeums in Zabrze und des Alexander-Hegius-Gymnasiums in Ahaus

Laufzeit: 2011-2012

2011/2012 führte die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen das „Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr“ durch. Während dieser Zeit sollte der Austausch zwischen Polen und Nordrhein-Westfalen auf möglichst breiter Basis intensiviert werden. Die Veranstaltungsreihe des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen im Auftrag der Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien im Rahmen des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres begleitete das Veranstaltungsjahr wissenschaftlich.

Hierzu kam eine feste Gruppe bestehend aus polnischen und deutschen SchülerInnen, StudentInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen in regelmäßigen Abständen zur Diskussion zusammen. In den Jahren 2011 und 2012 fanden neben einer Eröffnungsveranstaltung im März 2011 insgesamt drei Blockveranstaltungen sowie eine Abschlussveranstaltung statt. Hier wurden anhand gegenwärtig relevanter Themen, wie Arbeitnehmerfreizügigkeit, Energie- und Klimapolitik und religiöse Vielfalt unterschiedliche und gemeinsame Ansätze in Polen und Deutschland diskutiert. Die einzelnen Blockveranstaltungen wurden von einem deutsch-polnischen WissenschaftlerInnen-Team geleitet und durch Beiträge weiterer ReferentInnen aus Polen und Deutschland ergänzt.

Ziel der Veranstaltung war, aus der Perspektive junger Menschen aktuelle Herausforderungen in Deutschland (NRW) und Polen vergleichend zu analysieren und dazu gemeinsame europäische Perspektiven zu erarbeiten, die deutschen und polnischen PolitikerInnen als Handlungsanleitungen dienen können. Die Ergebnisse der Veranstaltung wurden auch in einer zweisprachigen Publikation dokumentiert. Die Publikation kann hier heruntergeladen werden.


Wspólnie kształtować przyszłość: NRW i Polska w dialogu


Cykl spotkań naukowych w ramach obchodów Roku Polski i Nadrenii Północnej-Westfalii 2011/2012

Kierownictwo projektu: prof. dr Claus Leggewie, dyrektor Instytutu Kulturoznawczego w Essen

Koordynacja projektu: Annina Lottermann, Instytut Kulturoznawczy w Essen

Moderowanie/prowadzenie spotkań tematycznych: dr Katarina Bader, Uniwersytet im. Ludwika Maksymiliana w Monachium; Piotr Buras, Gazeta Wyborcza, Berlin/Warszawa

Uczestnicy projektu: studenci i młodzi naukowcy z uniwersytetów w Bochum, Bonn, Düsseldorfie, Kolonii, Münster, Warszawie; uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu oraz Alexander-Hegius-Gymnasium (Liceum im. Aleksandra Hegiusa) w Ahaus

Czas trwania projektu: 2011-2012

W latach 2011/2012 rząd krajowy Nadrenii Północnej-Westfalii obchodził „Rok Polski i Nadrenii-Westfalii“. W tym czasie głównym założeniem było zintensyfikowanie wymiany doświadczeń i relacji pomiędzy Polską a Nadrenią Północną-Westfalią w możliwie jak najszerszym zakresie. Cykl spotkań Instytutu Kulturoznawczego w Essen, który zorganizowano z polecenia Minister ds. Federalnych, Europy i Mediów w ramach obchodów Roku Polski i Nadrenii Północnej-Westfalii, stanowił ich uzupełnienie w kontekście naukowym.

W tym celu w regularnych odstępach czasu miały miejsce spotkania dyskusyjne, w których uczestniczyła stała grupa polskich i niemieckich uczniów, studentów i młodych naukowców. W 2011 i 2012 roku odbyły się – oprócz spotkania inauguracyjnego w marcu 2011 roku – łącznie jeszcze trzy spotkania tematyczne oraz spotkanie końcowe. W ich ramach przedmiotem dyskusji były ważkie współcześnie tematy: „Swobodny przepływ pracowników”, „Polityka klimatyczno-energetyczna” i „Różnorodność religijna”, w odniesieniu do których zajmowano rozbieżne i wspólne stanowiska. Poszczególne spotkania cyklu, które poprowadził polsko-niemiecki zespół naukowców, zostały wzbogacone wykładami prezentowanymi przez referentów z Polski i Niemiec.

Celem tego przedsięwzięcia było dokonanie analizy porównawczej aktualnych wyzwań w Niemczech (NRW) i Polsce z punktu widzenia młodych ludzi oraz opracowanie w związku z tym wspólnych europejskich perspektyw, które mogłyby posłużyć niemieckim i polskim politykom jako wzorzec postępowania. Efekty prac udokumentowano w dwujęzycznej publikacji. Publikację tę można pobrać tutaj.


Im Auftrag von/Z polecenia:


Logo Ministerin für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien


...................................................................................................................................................
Abschlusspublikation/Publikacja końcowa

...................................................................................................................................................
Abschlussveranstaltung, 20. Juni 2012

...................................................................................................................................................
Veranstaltung Religion, Staat, 23.-24. Februar 2012

...................................................................................................................................................
Veranstaltung Klima, Energie, Umwelt, 4.-5. Oktober 2011

...................................................................................................................................................
Veranstaltung Arbeitnehmerfreizügigkeit, 7. Juni 2011

...................................................................................................................................................
Eröffnungsveranstaltung, 24. März 2011