KWI- Kulturwissenschaftliches Institut Essen
Abschlussveranstaltung, 20. Juni 2012

Zum Abschluss der wissenschaftlichen Begleitreihe zum Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012 präsentierten rund 30 Schüler, Studenten und Nachwuchswissenschaftler aus NRW und Polen konkrete Vorschläge für eine zukunftsweisende Gestaltung nordrhein-westfälisch- bzw. deutsch-polnischer Beziehungen. Ihre Anregungen, hervorgegangen aus insgesamt vier intensiven Diskussionsrunden während der letzten 15 Monate, machten deutlich: Jenseits historischer und bilateraler Themen werden in Zukunft auch die Bereiche Arbeitnehmerfreizügigkeit, Klima- und Energiepolitik und religiöse Vielfalt Anknüpfungspunkte für zahlreiche Kooperationen zwischen beiden Ländern bieten, aber auch für neuen Konfliktstoff sorgen. Mit Herbert Jakoby (Staatskanzlei des Landes NRW), Jolanta Róża Kozłowska (Generalkonsulat der Republik Polen in Köln), Walter Leitermann (RGRE/Deutsche Sektion), Peter Oliver Loew (Deutsches Polen-Institut (DPI)) und Christian Schröter (Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband) trafen die jungen Nachwuchskräfte auf interessierte Diskussionspartner und potentielle Adressaten aus verschiedenen deutsch-polnischen politischen und zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen. Alle Diskussionsergebnisse stehen in zusammengefasster Form ab sofort zum Download zur Verfügung.


Spotkanie końcowe, 20 czerwca 2012 r.

Na zakończenie cyklu spotkań naukowych towarzyszących obchodom Roku Polski i Nadrenii Północnej-Westfalii 2011/2012 około 30 uczniów, studentów i młodych naukowców z NRW i Polski zaprezentowało konkretne propozycje dotyczące kształtowania stosunków pomiędzy Nadrenią Północną-Westfalią wzgl. Niemcami a Polską w przyszłości. Ich sugestie, wywodzące się z łącznie czterech intensywnych rund rozmów w minionych 15 miesiącach, uzmysłowiły jedno: Poza tematami historycznymi i bilateralnymi także takie kwestie jak swobodny przepływ pracowników, polityka klimatyczno-energetyczna oraz różnorodność religijna będą w przyszłości stanowić punkty zaczepienia dla różnorodnej współpracy pomiędzy obu państwami, ale również staną się zarzewiem nowych konfliktów. Herbert Jakoby (Kancelaria Państwowa Kraju Związkowego NRW), Jolanta Róża Kozłowska (Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii), Walter Leitermann (Rada Gmin i Regionów Europy/Sekcja Niemiecka), Peter Oliver Loew (Niemiecki Instytut Spraw Polskich (DPI)) oraz Christian Schröter (Towarzystwo Niemiecko-Polskie) byli gośćmi, w których przyszła młoda kadra znalazła zaciekawionych partnerów w dyskusji i potencjalnych adresatów należących do różnych niemiecko-polskich środowisk politycznych i społeczno-obywatelskich. Istnieje możliwość pobrania szczegółowej dokumentacji ze spotkania końcowego udostępnionej w języku niemieckim.


Ergebniskommuniqué der TeilnehmerInnen

pdf iconDokumentation Abschlussveranstaltung

Pressebild 1 (Foto: Björn Liedgens)

Pressebild 2 (Foto: Björn Liedgens)

Miriam Wienhold, 17. Okt 2018 14:21