KWI- Kulturwissenschaftliches Institut Essen
Veranstaltung Arbeitnehmerfreizügigkeit, 7. Juni 2011

Rund 30 SchülerInnen, Studierende und NachwuchswissenschaftlerInnen aus NRW und Polen diskutierten im Rahmen der ersten Teilveranstaltung der wissenschaftlichen Begleitveranstaltungsreihe zum Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahr 2011/2012 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis zum Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wojciech Łukowski (Universität Warschau), Mathias Wagner (Universität Bielefeld), Katrin Lechler (n-ost) und Michał Sutowski (Krytyka Polityczna) informierten in Kurzreferaten über zahlenmäßige Entwicklungen, messbare Auswirkungen und Trends in der medialen Berichterstattung über Arbeitnehmerfreizügigkeit in Deutschland und Polen vor und nach dem 1. Mai 2011. An diesem Tag haben Arbeitnehmer aus acht mittel- und osteuropäischen EU-Staaten freien Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten. Die jungen TeilnehmerInnen der Veranstaltung setzten sich mit diesen Aspekten im Plenum und in Kleingruppen vertiefend auseinander und zogen eine erste Bilanz: Arbeitnehmerfreizügigkeit ist kein Schreckgespenst und bietet Chancen für die beruflichen Perspektiven junger Menschen in Europa; sie muss aber in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel was die wechselseitige und gleichwertige Anerkennung von Schul- und Studienabschlüssen angeht, noch weiter ausgestaltet werden.


Spotkanie: Swobodny przepływ pracowników, 7 czerwca 2011 r.

Podczas pierwszego ze spotkań w ramach cyklu imprez naukowych towarzyszących obchodom Roku Polski i Nadrenii Północnej-Westfalii 2011/2012 przy Instytucie Kulturoznawczym w Essen (KWI) około 30 uczniów, studentów i młodych naukowców z NRW i Polski wiodło dyskusje z ekspertami w dziedzinie nauki, polityki i praktyki w zakresie swobodnego przepływu pracowników. Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski), Mathias Wagner (Uniwersytet w Bielefeldzie), Katrin Lechler (n-ost) oraz Michał Sutowski (Krytyka Polityczna) wygłosili krótkie referaty informujące o przemianach ilościowych, wymiernych skutkach i trendach w sprawozdaniach medialnych dotyczących swobodnego przepływu pracowników w Niemczech i w Polsce przed i po 1 maja 2011 r. Tego dnia pracownicy z ośmiu państw Europy Środkowej i Wschodniej uzyskali wolny dostęp do niemieckiego rynku pracy. Młodzi uczestnicy spotkania zajęli się tymi aspektami, analizując je dogłębnie na forum oraz w podgrupach, i wyciągnęli następujące pierwsze wnioski: Swoboda przepływu pracowników nie jest jakimś monstrum, stwarza za to szanse i perspektywy zawodowe dla młodych ludzi w Europie; należy ją jednakże dalej rozwijać i kształtować pod wieloma względami, na przykład w zakresie wzajemnego i równorzędnego uznawania wykształcenia szkolnego i uniwersyteckiego. Istnieje możliwość pobrania szczegółowej dokumentacji ze spotkania udostępnionej w języku niemieckim.


Dokumentation Arbeitnehmerfreizügigkeit

Miriam Wienhold, 17. Okt 2018 14:21